top of page

תעשייה ומסחר

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

מרחצאות חמי טבריה

1946

טבריה
חמי טבריה
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בתחילת 1946 הציגו לייטרסדורף ובלזיצמן את הצעתם לבניין מרחצאות חמי טבריה. הצעתם הייתה בין 3 ההצעות הנבחרות וזכתה במקום השלישי. הבניין נועד לשמש כבית מרפא לטיפול באמצעות מים מינרלים שמקורם במעיינות האזור. תכנונם כלל 2 מלבנים אופקיים, קטן וגדול, המחוברים ביניהם בחלל מעבר רחב וניצב. המלבן הקטן, הצפון מערבי, פונה למדרון וחושף קומה נוספת. המבנה מתאפיין בתקרות גבוהות וברצף חלונות גדולים להכנסת אור טבעי וסביב המבנה מרחב ירוק גדול.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים
לעיון נוסף