top of page

כינוס וייצוג

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

מתחם ההסתדרות ראשון לציון

1951

ראשון לציון
רוטשילד 60
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

קריית ההסתדרות של ראשון לציון נבנית במספר שלבים, על בסיס הצעה תכנונית של המשרד למתחם כולו, הזוכה במקום הראשון בתחרות הנערכת ככל הנראה בשנת 1948. שתי אלטרנטיבות תכנוניות לקריה מוגשות לתחרות על ידי המשרד, המציעות כל אחת פריסה פיזית שונה של שלושה מבנים - בית ההסתדרות, בית הפועל (אולם התעמלות) ומבנה תאטרון וקולנוע. עד ל 1950- כבר נבנה ככל הנראה בית הפועל, ובשלהי אותה שנה מתחיל תכנון בית ההסתדרות, אשר בנייתו מסתיימת ב 1953- והוא נחנך בטקס רב הוד והדר - הזוכה לביקורות מנציגי ההסתדרות מטעם מק״י. הבניין השלישי, מבנה התאטרון והקולנוע, נבנה רק כשתיים-עשרה שנים . לאחר מכן, ב-1965. המתחם משמש גם כיום את מועצת פועלי ראשון לציון, ולמעט תוספת לחזית מבנה בית הקולנוע משלהי שנות השונים, נשתמרה צורתו הפיזית והמרחבית.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים