top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

קולנוע אורות מופת רעננה

1950

רעננה
אליעזר יפה 4 (קרית ההסתדרות)
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

קולנוע אורות, היכל מופ"ת, נבנה בשנות ה-50 במתחם קריית ההסתדרות. הוא היה מבנה התרבות המרכזי בין מבני הקומפלקס ההסתדרותי השוקק בעיר. (ראו מבנים אחרים שתכננו בלזיצמן ולייטרסדורף במתחם) היה זה בית הקולנוע הראשון בעיר. האולם הכיל מעל 900 מושבים, חזיתו מונומנטלית ואטומה, עם אכסדרת עמודים המחברת בינו ובין בית מועצת הפועלים. בית הקולנוע היה מוקד עיקרי לתרבות, קולנוע ומופעים בעיר. בתחילת שנות האלפיים הפריטה ומכרה ההסתדרות את המבנה ליזם פרטי. בין כל בתי הקולנוע הגדולים שצצו במרכזי הקניות המודרניים, גווע אולם הקולנוע אורות ונסגר לפעילות. בשנת 2009 החליטה עיריית רעננה לרכוש את השטח מידי היזם הפרטי וליעד לשימור את מתחם מופ"ת (בית הקולנוע ובית מועצת הפועלים). הקולנוע נמצא ראוי לשימור הן בגלל הזכרון הקהילתי והתרבותי שהוא מעלה והן בגלל האדריכלות המודרניסטית שאפיינה את שנות ה-50, אותה בלזיצמן ולייטרסדורף הכילו על הקולנוע ועל שאר המבנים במתחם ההסתדרותי שהיה כה מרכזי בחיי העיר.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים