top of page

תרבות ופנאי

ICONS 600 MASTER-23_edited.png

קולנוע היכל פתח תקוה

1950

פתח תקוה
ההסתדרות
רכיבים-02.png
רכיבים-05.png

בניין קולנוע היכל נבנה באמצע שנות השלושים על ידי אריה שרון, כחלק מתוכנית לקופלקס הסתדרותי שלם במרכז העיר פתח תקווה. בית ההסתדרות הצמוד לבניין, שהיה אמור להיבנות גם הוא על ידי שרון, תוכנן בסופו של דבר על ידי לייטרסדורף את בלזיצמן באמצע שנות הארבעים, ומספר שנים לאחר מכן מקבל המשרד גם את פרויקט שיפוץ בניין הקולנוע. במסגרת תוכנית השיפוץ מורחב אולם הקולנוע לכ-1100 מושבים וחזיתו מתוכננת מחדש, לזו המוכרת כיום. סגנון החזית החדשה משווה לבניין מראה פורמאליסטי, בדומה לזה המאפיין את חזית קולנוע עמל בכפר סבא, שגם הוא שופץ על ידי המשרד ונבנה במקור בתכנונו של שרון. הקולנוע נסגר בשנות ה-90 והוכרז כבניין לשימור, אך עומד כיום נטוש ומוזנח.

שרטוטים
צילומים
כיום
מסמכים