הגשת תכניות

1957 | הגשת תכניות בית ההסתדרות מהאדריכלים למועצה המקומית גדרה | גנזך הנדסה גדרה

1/1