חנוכת בית ההסתדרות

מודעה בעיתון דבר. גיליון יום ד' 27.08.1958 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1