רשיון לבניה

1957 | רישיון חתום לבניה מהועדה המחוזית והמקומית | גנזך הנדסה גדרה

1/1