top of page

ראיון מזכיר מועצת הפועלים

שיחה עם מזכיר מועצת הפועלים אודות חשיבות ההסתדרות בבניין העיר כפר סבא | עיתון דבר, גיליון יום ב' 06.05.1963 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1
bottom of page