בניין בית ההסתדרות

עיתון על המשמר, גיליון יום ג' 13.11.1951 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1