ברכה מהמועצה

פרסום עיתוני, ברכה מהמועצה המקומית גדרה לציבור הפועלים לרגל חנוכת המבנה. עיתון דבר, גיליון יום ב' 21.09.1953 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1