top of page

ברכה מהמועצה

פרסום עיתוני, ברכה מהמועצה המקומית גדרה לציבור הפועלים לרגל חנוכת המבנה. עיתון דבר, גיליון יום ב' 21.09.1953 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

< למסמך המלא
1/1
bottom of page