חנוכת בית ההסתדרות

עיתון על המשמר, גיליון יום א' 20.09.1953 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1