יוקם בית ההסתדרות

עיתון בכפר, גיליון 17.04.1950 |ארכיון בית ראשונים הרצליה

1/1