ייבנה בית ההסתדרות

עיתון דבר, גיליון יום ו' 22.02.1952 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1