ערב החנוכה

תיאור ערב חנוכת בית ההסתדרות בהרצליה עיתון על המשמר, גיליון יום ד' 23.09.1953 ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1