top of page

עיתון דבר, הקמת בית הפועלים בפ"ת

כתבה אודות הקמת בית ההסתדרות החדש בפתח תקוה. עיתון דבר, גיליון יום שישי 18.07.1947 | מקור: ארכיון עיתונות יהודית היסטורית.

1/1
bottom of page