נחנך בית ההסתדרות

עיתון דבר, גיליון יום ד' 09.05.1956 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1