בית ההסתדרות לקראת השלמתו

עיתון מעריב, גיליון יום ד' 08.11.1961 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1