נחנך בית הפועלים

עיתון דבר, גיליון יום ה', 17.12.1964 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1