מודעה להרצאה

מודעה להרצאה של י.זמורה במסגרת תערוכה לספרי ילדים ונוער. 1961 | ארכיון עודד ירקוני

1/1