שטר לבנה

שטר תרומה למימון בניין הבית | ארכיון עודד ירקוני

1/1