תודה למשתתפים

עיתון דבר, גיליון יום ג' 07.05.1957 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1