נחנך בית ההסתדרות

עיתון דבר, גיליון יום ו' 18.12.1953 | ארכיון עיתונות יהודית היסטורית

1/1