עבודתם של האדריכלים המהנדסים אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן 

1946-1970

מאת ד"ר אדר' צבי אלחייני, אדר' מיכאל יעקובסון