ממלכתיות יומיומית: עבודתם של האדריכלים

אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן, 1946-1970

מאת ד"ר אדר' צבי אלחייני, אדר' מיכאל יעקובסון