top of page

רשימת המבנים המלאה

בחוברת הפרוייקטים מצאנו כ400 מבנים שונים שתוכננו על ידי האדריכלים בשנים בהן עבדו יחד.

מטבע הדברים, לא הכל עלה לאתר, חלק מהמבנים זכה לדף מפורט וחלק אחר מוזכר כאן ומופיע במפות וברשימות. מלבד אלה, יש מבנים רבים שעדיין מפוענחים ונחקרים.

בכל זאת ראינו לנכון לרכז את כל מה שנמצא בחוברת, גם מבנים שאין עליהם מידע כרגע, בתקווה שחוקרים, סטודנטים ומתעניינים ימצאו בזה בסיס לחקר נוסף.

רשימת תיקים ומיקומם במשרד בליזצמן-3.png
bottom of page