אדריכלי  ההסתדרות

אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן היו אמונים על תכנונם של עשרות רבות של מבנים בעבור הסתדרות העובדים בא"י, על שלל מוסדותיה, אגפיה ושלוחותיה. הם אדריכלי ההסתדרות.

משרדם של לייטרסדורף ובלזיצמן היה אמון בין השנים 1946-1970, תקופת תור הזהב של ההסתדרות, על תכנון עשרות מבני הסתדרות שונים ברחבי הארץ. רק בשנים האחרונות, נחשפו בארכיונים רבים ומגוונים כמויות מרשימות של מידע אודות 82 מבנים תחת תכנונם בעבור ארגון ההסתדרות. היקף החומר הרב שנגלה בזמן איסוף החומרים הוביל לתובנה המשמעותית שהאדריכלים אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן היו אדריכלי ההסתדרות, והשפעתם ממשיכה להדהד במרחב הציבורי עד היום.   

עוצמת ההתקשרות שבין המשרד ללקוח באה לידי ביטוי במנעד הרחב של הפרויקטים - למן תכנון מבני הציבור המרכזיים בערים ובמושבות וכלה בשיפוץ של מועדונים שכונתיים.

סיפורם של המבנים הוא סיפורו של הגוף שהיה למוקד הכח המשמעותי בשנים שטרם קום המדינה והעשורים הראשונים לקיומה: החל במרכזיותו בחיי היום-יום של ציבור הפועלים והפוליטיקה המקומית בערים, במושבות ובעיירות הפיתוח; ועד לפשיטת הרגל הכלכלית והערכית כפי שמשתקפת מבעד לבנייניו המוזנחים, אלה שנותרו על תילם ואלו שנמכרו ונהרסו, כעדות לתמורות בהסתדרות ובמדינה.

למאמרו של פרופ' אמנון בר אור 
אודות פועלם של לייטרסדורף ובלזיצמן בעבור ההסתדרות בפ"ת