top of page
Anchor 1

אנדרי לייטרסדרוף ואיליה בלזיצמן הם אדריכלים בולטים בתקופתם, בזמנים בהם מבנים עבור הציבור ועבור ההסתדרות עיצבו את המרחב של המדינה הצעירה.

 

במסגרת השותפות ביניהם, שנמשכה מ-1946 ועד לפטירתו של אנדרי ב-1970, תכנן משרד ׳לייטרסדורף את בלזיצמן׳ מאות מבנים בכל רחבי הארץ: בתי חולים, בתי ספר, בתי עם, מפעלים, מבני זיכרון, בתי מלון ובתי קולנוע. אך מעל לכל, היו אמונים השניים על תכנונם של עשרות רבות של פרויקטים לטובת הסתדרות העובדים, על מוסדותיה, שלוחותיה ואגפיה.

 

אתר זה, המכיל שרטוטים, תמונות ישנות ומסמכים מגוונים של רבים מן הפרויקטים בתכנונו של המשרד, מהווה צוהר לאדריכלות של תקופה, שריד דומם ומאפיין של ישראל אחרת שהייתה ואיננה.

איליה בלזיצמן
אנדריי לייטרסדורף

מאמרם של ד״ר אדר׳ צבי אלחייני ואדר׳ מיכאל יעקובסון אודות פועלם של לייטרסדורף ובלזיצמן  

מאמרו של פרופ' אמנון בר אור אודות פועלם של לייטרסדורף ובלזיצמן בעבור ההסתדרות בפ"ת

משרד ׳לייטרסדורף את בלזיצמן׳ היה אמון על תכנונם של עשרות מבנים בעבור הסתדרות העובדים בא"י, על מוסדותיה, אגפיה ושלוחותיה.

 

סיפורם של המבנים הוא סיפורו של הגוף שהיה למוקד הכח המשמעותי בשנים שטרם קום המדינה והעשורים הראשונים לקיומה: החל במרכזיותו בחיי היום-יום של ציבור הפועלים והפוליטיקה המקומית בערים, במושבות ובעיירות הפיתוח; ועד לפשיטת הרגל הכלכלית והערכית כפי שמשתקפת מבעד לבנייניו המוזנחים, אלה שנותרו על תילם ואלו שנמכרו ונהרסו, כעדות לתמורות בהסתדרות ובמדינה.

כל המבנים שתוכננו
עבור ההסתדרות
מחוץ להסתדרות
כינוס וייצוג
תרבות ופנאי
חינוך והשכלה
בריאות
שירותים ורווחה
תעשיה ומסחר
מגורים

1946

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

1946

Button
Button
Button

1946

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

1946

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Year-01
Year-02
Year-03
Year-04
Year-05
Year-06
Year-08
Year-07
Year-09
Year-10
Year-11
Year-12
Year-13
Year-14
Year-15
Year-16
Year-17
Year-18
Year-19
Year-20
Year-22
Year-21
Year-23
Year-24
Year-25

מבנים

עלו בינתיים לאתר עם מידע מפורט

82

מבנים

תוכננו עבור ההסתדרות

142

מבנים

מופיעים באתר

במפות וברשימות

193

מבנים

נמצאו עומדים על תילם עד היום

400

מבנים

תוכננו על ידי המשרד

bottom of page