top of page

המבנים שיש עליהם מידע מורחב באתר

בית ההסתדרות
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1946

מרחצאות
טבריה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1946

תוכנית אב ומבנים שונים

סמינר אורנים
קריית עמל
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1947

מבנים שונים, תוכננו בשלבים שונים עד 1968

בית החולים תל השומר
רמת גן
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1948

שיפוץ ותוספת בנייה

קולנוע חוף
חדרה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1949

בית העם
בני ציון
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1949

בית ההסתדרות
חדרה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1949

לשכת העבודה
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1949

בית תרבות
גדרה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

תכנון הקרייה כולה

קריית ההסתדרות
רעננה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

שיפוץ

קולנוע היכל
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

בית חרושת אלקו
רמת גן
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

כיום בית הספר ברטוב

בית החינוך
רעננה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

קולנוע אורות
רעננה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

קופ"ח כללית
הרצליה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1950

בית העם
כפר סירקין
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1951

בית ההסתדרות
הרצליה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1951

בית יד לבנים ובית זכר ראשונים, *תוכנן שוב ב1958

מתחם יד לבנים ומוזיאון פ"ת
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1951

מתחם ההסתדרות
ראשון לציון
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1951

בית ההסתדרות
נתניה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1952

אמפיתאטרון אורון
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1952

קולנוע גל-רון
תל אביב
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1952

חלק מקריית ההסתדרות

קופ"ח כללית
רעננה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1953

בית יד לבנים
חדרה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1953

מתחם מועצת הפועלים
רמת גן
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1954

ביה"ס עמל א׳
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1954

בית העם
מושב חרות
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1955

בית ההסתדרות
רמלה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1955

נבנה כדוגמאת המשביר לצרכן בערים

צרכניה
רעננה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1955

בית לשכת המס
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1957

בית העם
עשרת, יישובי גדרות
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1958

בית יד למגינים
רמת הכובש
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1958

בית ארלוזורוב (מפא״י)
גבעתיים
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1958

הרחבת מבנה קיים

בית ברנר
תל אביב
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1958

מבנים שונים- מחלקת ילדים, מחלקת יולדות, חדר אוכל, מטבח ומרפאת פרתולוגיה

ביה״ח השרון
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1958

מפעל סוגת
קרית גת
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1959

מועצת הפועלים
בית שאן
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1959

יד לבנים
רמת גן
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1959

בית מגן דוד אדום
כפר סבא
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1959

בית הסתדרות ובית נוער
יהוד
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1960

מוזיאון גוף האדם
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1963

מלון סמואל
תל אביב
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1964

בית שרת, גבעתיים
גבעתיים
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1964

תוספת אגף למבנה הישן

בית ההסתדרות (החדש)
כפר סבא
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1965

קולנוע הדר
רחובות
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1965

יד לבנים
קיבוץ עינת
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1969

בית החולים הלל יפה
חדרה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1970

בית אשכול
תל אביב
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1970

בנין שרת
תל אביב
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
1970

מועדון לחייל
פתח תקוה
רכיבים-02.png
5 רעננה.jpg
~לא ידוע
bottom of page