המגדל החדש

מגדל מנורה מבטחים החדש שנבנה במקום בית החרושת שנהרס, מבט מרחוב ז'בוטינסקי 2017. Google Maps, Street View

המגדל החדש