חזית צפונית, מבט מרחוב ההסתדרות

2014 | ישי להבי ועדי גלעד