לפני הריסה

תמונה מרחוב היוזמה פינת הגלעד טרם ההריסה. Google Maps, Street View