שיפוץ החזית

הסבת המבנה לאולם אירועים | GOOGLE MAPS, Street View