פירסומים ומחקרים

עבודתם של האדריכלים-המהנדסים
אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן,

1946-1970

ד״ר אדר׳ צבי אלחייני, אדר׳ מיכאל יעקובסון

2020

על שימור עבודותיהם של האדריכלים
אנדרי לייטרסדורף ואיליה בלזיצמן
עבור ההסתדרות הכללית של העובדים בפתח-תקוה

פרופסור אדריכל אמנון בר אור

2020